Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact op met:

Thea de Groot Makelaardij

020 - 423 30 15

thea@theadegrootmakelaardij.nl

Nee dit is niet verplicht. We hebben de woningen ontwikkeld voor deze doelgroep. Maar iedereen die graag in een Smartwoning wil wonen is natuurlijk van harte welkom! Wel geldt er een maximale inkomenseis van €55.000,- bruto jaarinkomen. Dit is voor tweepersoonshuishoudens €62.500,-.

Er is een maximale inkomenseis van €55.000,- bruto jaarinkomen. Dit is voor tweepersoonshuishoudens €62.500,-.

Om tijdig te weten hoeveel jij voor een woning kan lenen, is het verstandig om een financieringscheck te laten doen. De financieringscheck is een voorwaarde voor inschrijving. Zie voor meer informatie de pagina financieringsverklaring.

Meer informatie over KOOPstart lees je hier.

De hoogte van de korting is afhankelijk van de huidige taxatiewaarde. De woningen zullen getaxeerd worden en het verschil tussen deze waarde en de verkoopprijs is de korting.

Nee, het betreft geen lening. De korting betreft een uitgestelde betaling.

De geïnteresseerden kunnen hun voorkeur voor bouwnummers doorgeven (bijv. een top 5). Wij kijken dan per bouwnummer of wij de woning kunnen toewijzen met een 1e voorkeur voor deze specifieke woning. Wanneer er meerdere geïnteresseerden zijn met het specifieke bouwnummer als eerste voorkeur, wordt er geloot waarbij inwoners van Aalsmeer voorrang krijgen. Pas als er helemaal niemand een 1e voorkeur heeft opgegeven voor een specifiek bouwnummer, dat doen wij hetzelfde met de inschrijvers die het specifieke bouwnummer als 2e voorkeur hebben opgegeven. De inwoners uit Aalsmeer hebben dus een grotere kans, maar geïnteresseerden die niet uit Aalsmeer komen maken ook zeker kans! Om te bewijzen dat je wel/niet in Aalsmeer woonachtig bent, dien je bij inschrijving een uittreksel van het BRP aan te leveren.

Nee, het is niet toegestaan om meerdere keren in te schrijven.

De woning is inclusief standaard toilet en badkamer, exclusief keuken. Bruynzeel heeft een keukenaanbieding speciaal voor de Smartwoning gemaakt. Lees hier meer over in de keukenbrochure bij start verkoop.

De woning wordt behangklaar afgewerkt.

Nee dit is niet mogelijk. De woningen zijn ontwikkeld voor kleine huishoudens. Om de woning voor kleine huishoudens geschikt te houden en daarmee de doorstroming op we woningmarkt te bevorderen is het niet mogelijk om uit te bouwen.

Alle woningen zijn verkocht. De inschrijving liep 18 januari 2021, 12:00 uur.

De prijzen van de woningen variëren tussen € 199.950,- en € 229.950,- vrij op naam. Kijk op de pagina met verkoopdocumenten voor de prijslijst.

Naar verwachting start de bouw aan het begin van de zomer 2021.

Doorgaans duurt de bouw van de Smartwoningen zes tot zeven maanden.

Je bent niet verplicht om de check bij de Rabobank aan te vragen, het mag ook bij een andere bank. Wel is de Rabobank goed op de hoogte van het plan waardoor zij binnen een afspraak van +- 30 minuten een financieringscheck kunnen afgeven.

Thea de Groot Makelaardij

020 - 423 30 15

thea@theadegrootmakelaardij.nl

Ja, er komen 6 of 7 zonnepanelen op de woning.

Nee, er is geen gasaansluiting.

Ja de gehele woning wordt d.m.v. vloerverwarming verwarmd.

De woning heeft een EPC van 0 dat betekent dat de woning evenveel energie opwekt als verbruikt wat de energierekening minimaal maakt.

Er zal een digitale toewijzing plaatsvinden. Hierbij krijgen kandidaten voorrang die alle gevraagde documenten hebben aangeleverd bij inschrijving en daarnaast ook uit Aalsmeer komen. Lees meer over de toewijzing bij de verkoopdocumenten.

De eerste 5 jaar na oplevering is er een zelfbewoningsverplichting van toepassing, dit betekent dat de koper zelf in de woning dient te wonen. Een uitzondering op deze verplichting is bewoning of huur door eerstegraads bloed- en aanverwanten van de toekomstige koper, hier dient de verkoper (Timpaan) echter wel toestemming voor te geven.

Je mag de woning verkopen vanaf het moment dat de woning is opgeleverd. Echter, wanneer je binnen 5 jaar na oplevering het vergoedingsbedrag betaalt als bedoelt in hoofdstuk 8 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen en de KOOPstartregeling daardoor niet meer van toepassing is op de woning, ben je verplicht, alvorens je overgaat tot verkoop om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer om ontheffing te verzoeken. Ontheffing kan worden verleend in de volgende situaties:

  • a. verandering van werkkring van de koper of diens partner (zijnde de persoon waarmee de koper een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert) op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden, dit ter beoordeling van het college;
  • b. overlijden van de koper of diens partner;
  • c. ontbinding van het huwelijk van de koper door echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap van de koper, of ontbinding van het samenlevingscontract van de koper en diens partner.

Bij Smartwoningen Aalsmeer werken we met KOOPstart. Dit is niet te combineren met een starterslening van de gemeente.

In december 2020 heeft Timpaan al de vergunning voor haar bouwplan aangevraagd. De besluitvorming daaromtrent is nog lopende. Zodra de vergunning wordt afgegeven zullen wij de toekomstige kopers hierover informeren, maar dit zal rond de zomer zijn. In de koopovereenkomst wordt een termijn van 9 maanden opgenomen t.b.v. van de ontbindende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van de omgevingsvergunning.